راستی آزمايی


  • برای راستی آزمایی، گواهینامه به همراه محتوا یا کد رهگیری مورد نیاز است.
  • در صورت ارائه کد رهگیری اگر گواهی نامه معتبر باشد، لینک دانلود نشان داده میشود و در صورت ورود به سامانه، میتوانید محتوای دارای گواهی نامه را دانلود کنید
{!$parent.traverse(contents.approved)!}
برای انتخاب گواهی نامه خود کليک کنيد
انتخاب شد
{!$parent.traverse(contents.approved)!}
برای انتخاب محتوا کليک کنيد
  • {!content.name!}
  • {!$parent.getReadableFileSizeString(content.size)!}
{!$parent.traverse(contents.approved)!}
کد رهگیری را وارد کنید
دانلود

رابط برنامه‌نویسی